Wazy greckie

Warsztaty prowadzone przez mgr Ewę Kosmowską - nauczyciela dyplomowanego w Przedszkolu Miejskim nr 38 w Zielonej Górze

SCENARIUSZ WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH Z DZIEĆMI

TEMAT: „GRECKIE WAZY"

GRUPA WIEKOWA: 6-latki

CELE:

  • utrwalanie wiadomości na temat sztuki i kultury starożytnej Grecji.
  • zapoznanie z nową techniką malarską jednokolorową (monochromatyka)
  • rozwijanie umiejętności malowania przestrzennego na bryle.

FORMA PLASTYCZNA: przestrzenna

TECHNIKA PLASTYCZNA: malowanie monochromatyczne

FORMY PRACY/strategia, metoda/: zadaniowo- zabawowa

FORMA ORGANIZACYJNA: indywidualna,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  • wycięte kształty waz greckich z balonów, które wcześniej zostały oklejone papierem a następnie, po wyschnięciu pokryte farbami w pastelowych odcieniach,
  • klej do tapet,
  • farba plakatowa w kolorze czarnym,
  • pędzle.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Rozmowa kierowana na temat wiadomości o sztuce starożytnej Grecji, pokaz ilustracji waz greckich ze zwróceniem uwagi na wykorzystywane wzory do ozdabiania waz przez ówczesnych artystów. Przypomnienie i utrwalenie zdobytych wiadomości podczas cyklu tematycznego o kulturze Grecji.
  2. Malowanie czarną farbą w różne wzory wyciętych kształtów waz z balonów.
  3. Wystawa waz greckich w holu przedszkola.

WNIOSKI:
Warsztaty „ Wazy greckie" zostały poprzedzone cyklem tematycznym o Grecji,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na sztukę omawianego kraju. Dzieci przynosiły reprodukcje różnych dzieł starożytnych artystów. Nauczyciel pokazywał i stosował w działaniach praktycznych ciekawe wzory zdobiennicze, podobne do różnych wzorów literopodobnych.. Na tydzień przed planowanymi warsztatami, dzieci przygotowywały materiał plastyczny. Oklejały nadmuchane balony kilkoma warstwami papieru.

Po wyschnięciu malowały farbami plakatowymi w różnych odcieniach pastelowych. Zadaniem nauczyciela było uformowanie z gotowych balonów, naczyń i waz przy użyciu noża do tapet. Podczas działań warsztatowych dzieci doskonaliły precyzję ruchów malując różne wzory na bryle. Zapoznały się z techniką monochromatyczną, umiejętnie wykorzystując odcienie tej samej barwy i miały możliwość wykazania się pomysłowością w tworzeniu nowych wzorów zdobienniczych..

.
 
DRUKOWANKI