propozycje wydawnicze
  1. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków /czterolatków i pięciolatków/,Nowa Era, Warszawa. 2008 r.
  2. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Edukacja Polska. Warszawa 2009 r. 3
  3. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Edukacja Polska. Warszawa 2009 r.
.
 
Aktualności na stronie MEN

Programy nagrodzone i wyróżnione w II edycji Konkursu „Konkurs na najlepsze programy wychowania przedszkolnego”

Dobry start przedszkolaka" Monika Rościszewska – Woźniak
„Zanim będę uczniem” Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała
„Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak,  Joanna Sosnowska
„Ku dziecku” Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska
„Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda
„Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Reforma programowa

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
Nowe podręczniki
Rok przedszkolaka

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wchodzi w życie w dniu 30 stycznia 2009 r.)
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
.
 
Dzieciństwo jak z bajki
Odpowiedzialność za wychowanie dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach. Stałe przebywanie w towarzystwie pociech, konieczność radzenia sobie z ich przeróżnymi nastrojami i stwarzanymi przez nie problemami jest jednak często męcząca, a brak czasu nie zawsze pozwala rodzicom poświęcać dzieciom całodobowej uwagi każdego dnia w tygodniu..
Cztaj dalej
 
.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
DRUKOWANKI