Wyniki sprawdzianu grupy 23 z dnia 16.03.2014
numer indeksu wynik
19738 0
19736 0
19618 0,5
19739 0,5
19926 0,5
19927 0
19619 0,5
19735 0,5
19823 0,5
19741 0
19753 0
19938 0,5
19874 0
19801 0,5
19788 0
19789 0
19734 0,5
 
Nowa tematyka zajęć

Uwaga studenci!

Grupa 23 ma nową  tematykę  zajęć wraz z propozycją tematów prac pisemnych.

 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku

Od 1 września 2011 roku organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach odbywać się będzie w inny niż dotychczas sposób.

Zmiana nie polega na nowej koncepcji pracy przedszkoli, szkół i placówek, lecz na innej formule realizacji przez nauczycieli dotychczasowych zadań, której celem jest przybliżenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do dziecka, do ucznia i organizacja wsparcia najszybciej jak to będzie możliwe.

Zmiany opisane zostały w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej, lecz kluczowym w tym obszarze jest rozporządzenie w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Od jego analizy zależy rozpocząć w szkole organizowanie, a następnie udzielanie wsparcia uczniom. Rozporządzenie szczegółowo, krok po kroku, opisuje sposób realizacji tych zadań.

Więcej…
 
Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, potwierdzone zostaje wpisem ustaleń do zakładanej karty indywidualnych potrzeb ucznia. Działania adresowane do ucznia lub grupy uczniów zawiera plan działań wspierających. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określa zawartość tych dokumentów, ale nie podaje ich wzorów. Na stronie MEN proponuje się do wykorzystania przykładowe: kartę indywidualnych potrzeb ucznia i plan działań wspierających. Nie oznacza to, oczywiście, że szkoła nie może wypracować własnej karty czy planu, dostosowanych do jej potrzeb. Zamieszczone propozycje podkreślają prostą i krótką formę, pozwalającą zawrzeć najistotniejsze - z punktu widzenia wsparcia udzielanego dziecku - informacje.

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Plan działań wspierających

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
PRZEDSZKOLA KOSTKA BRUKOWA wypadanie włosów